@saharbreadco

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین ...

صفحه اصلی / اخبارانعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین گروه صنعتی نان سحر و مجموعه فروشگاه های زنجیره ای رفاه

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین گروه صنعتی نان سحر و مجموعه فروشگاه های زنجیره ای رفاه

در راستای افزایش همکاری های فی ما بین گروه صنعتی نان سحر و فروشگاه های زنجیره ای رفاه در زمینه تجهیز کامل واحدهای نانوایی فروشگاه های رفاه ،تفاهم نامه همکاری در تاریخ 98/10/17 همزمان با برگزاری نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی در محل نمایشگاههای بین المللی تهران منعقد گردید وبه امضا جناب آقای مهدی خان محمدی ریاست هیئت مدیره گروه صنعتی نان سحر و جناب آقای دکتر محمدی مدیریت عامل فروشگاه های زنجیره ای رفاه رسید .
امید است که با یاری پروردگار سر آغاز همکاری های بیشتر بین دو مجموعه گردد.